Multifaceted Divinities Conference  |  Journal  |  conference proceedings  |  

—————————————————  Prof. Ben-Ami Shillony  ——————————————————

Home >> Prof. Ben-Ami Shillony

בן עמי שילוני נולד בפולין ב-1937. עלה לארץ ב-1948. גדל בקיבוץ תל-יצחק. למד בבי"ס יסודי באבן-יהודה ובבי"ס תיכון עירוני א' בתל-אביב. שרת בצה"ל בשנים 1956-1958. למד באוניברסיטה העברית הסטוריה ופילוסופיה לתואר ראשון, והסטוריה לתואר שני. כתב את עבודת הגמר שלו לפרופ' יעקב טלמון על הטלת פצצות האטום על יפן במלחמת העולם השניה. בשנים 1965-1967 למד יפנית בטוקיו על מילגה מממשלת יפן. בשנים 1967-1971 למד לימודי מזרח אסיה באוניברסיטת פרינסטון בארה"ב, שם קיבל  תואר דוקטור בהסטוריה של יפן. מאז 1971 עד פרישתו ב-2006 לימד הסטוריה ותרבות של יפן באוניברסיטה העברית בירושלים. כיהן גם כמנהל המכינה הקדם-אקדמית, ראש החוג ללימודי מזרח אסיה, ראש מכון טרומן לקידום השלום, וחבר הוועדה המתמדת של האוניברסיטה. הרצאותיו משכו תלמידים רבים. (בשנת 1989 הגיע מספר התלמידים בשעור המבוא שלו ל-680). הוא היה פרופסור אורח באוניברסיטת הרווארד ועמית מחקר באוניברסיטאות טוקיו, אוקספורד, קיימבריג' וברקליי. הוא זכה פעמיים בפרס מייקל מילקן להצטיינות בהוראה מן האוניברסיטה העברית. בשנת 2000 הוענק לו העיטור "כוכב הזהב והכסף" מטעם קיסר יפן על תרומתו להפצת תרבות יפן בישראל. בשנת 2007 נערך כנס בינלאומי לכבודו בירושלים. בשנת 2010 הוא זכה בפרס השנתי של "קרן יפן" לאותה שנה והוא התקבל עם אשתו אצל הקיסר והקיסרית של יפן. ב-2012 הוא התקבל כחבר באקדמיה הלאומית  הישראלית למדעים.

נושאי המחקר שלו היו: מוסד הקיסרות היפני, מלחמות יפן במאה העשרים, והיפנים והיהודים. אשתו, פרופ' לנה שילוני, היא מומחית לספרות צרפת, סופרת ומבקרת ספרותית.

 ספריו יפן המסורתית: תרבות והסטוריה (ת"א: הוצ' שוקן, 1995; מהדורה מתוקנת ומורחבת ,2001) ויפן המודרנית: תרבות והסטוריה (ת"א: הוצ' שוקן, 1997; מהדורה מתוקנת ומורחבת, 2002), משמשים ספרי יסוד לכל הלומדים הסטוריה יפנית בארץ. ספרו יפן במבט אישי (ת"א: הוצ' שוקן, 2011) מנתח תופעות שונות בחברה ותרבות של יפן. הספרים שלו באנגלית, שרובם תורגמו ליפנית, העניקו לו מוניטין בינלאומי. ספרים אלה הם:

1.  Revolt in Japan (Princeton: Princeton University Press, 1973)

2. Politics and Culture in Wartime Japan (Oxford: Clarendon Press, 1981). (Revised paperback edition : Oxford University Press, 1991)

3. The Jews and the Japanese (Tokyo: Charles E. Tuttle, 1992).

4. Collected Writings of Ben-Ami Shillony (London: Curzon Press, 2000).

5. Enigma of the Emperors (Folkestone: Global Oriental, 2005).

6. The Emperors of Modern Japan (Leiden: Brill, 2008).

To join the mailing list enter your e-mail address:
 


Members Login


IAJS   •    דוא"ל: iajsoffice@gmail.com    •    מפת האתר